1906. A la amiga 168 x 95,5 cm.

1906 a la amiga 168x95.5