1907 La musa gitana 97x 158 cm.

1907 la musa gitana 97x158.5